راهنمای جامع پیام‌رسان گپ

فروشگاه ساز

برای ورود به بخش فروشگاه ساز ، کافیست به آدرس https://my.gap.im رفته و پس از ورود، گزینه  فروشگاه ساز  را انتخاب نمایید :

 

با ورود به این قسمت شما دو بخش زیر را مشاهده می نمایید که هر کدام در ادامه با جزئیات توضیح داده خواهد شد :

 

ادامه مطلب