راهنمای جامع پیام‌رسان گپ

تنظیمات

بخش تنظیمات شامل یکسری گزینه ها بوده که در تصویر زیر کلیات آنها را می توانید مشاهده نموده و در ادامه به توضیح کامل هر بخش پرداخته می شود.

ادامه مطلب