راهنمای جامع پیام‌رسان گپ

گروه

در این قسمت نحوه ایجاد و مدیریت گروه ها به همراه روش افزودن اعضا و مدیر آموزش داده خواهد شد. پیش از آن ذکر چند نکته در مورد گروه ها ضروری می باشد.

ادامه مطلب