راهنمای جامع پیام‌رسان گپ

کانال

در این قسمت نحوه ایجاد و مدیریت کانال ها به همراه روش افزودن اعضا و مدیر آموزش داده خواهد شد. پیش از آن ذکر چند نکته در مورد کانال ها ضروری می باشد.

ادامه مطلب