راهنمای جامع پیام‌رسان گپ

درج شناسه معرف (دریافت هدیه)

امکان جدیدی که در بخش ثبت نام در گپ اضافه شده، بخش درج شناسه معرف می باشد که البته ورود آن الزامی نیست.

ادامه مطلب