راهنمای جامع پیام‌رسان گپ

نظرسنجی در گپ

فرض کنید می‌خواهید نظر مخاطبان یا اعضای گروهی که در آن مدیر و یا عضو هستید را در زمینه ای مشخص بدانید. بهترین کار ساخت نظرسنجی در گروه /کانال می‌باشد که در ادامه روش آن توضیح داده می شود.

 

مزیت این نوع نظرسنجی به نسبت سایر پیام رسانها این است که نیازی به ساخت بات نظرسنجی نیست و مدیران و اعضا به راحتی می توانند با درج سوال و گزینه های متعدد نظرسنجی را ایجاد کنند.

ادامه مطلب