راهنمای جامع پیام‌رسان گپ

ثبت نظر(کامنت گذاری) برای پستهای کانال

امکان ثبت نظر برای هر پست در کانال ها از امکاناتی است که در اختیار  مدیران کانال ها در پیام رسان گپ قرار گرفته است. 🔰

ادامه مطلب